fbpx

ŠÁRKA KMOCHOVÁ: CO DĚLAT, ABY SE MI VIZE SPLNILA?

Na začátku roku si  dáváme předsevzetí nebo vytváříme vize. Co dělat, aby ta vaše neskončila jako většina? (Zapomenutá a nesplněná?)

MLUVTE O NÍ!

 

Niterná vize je svou podstatou dosti intimní. Skrze ni vyjadřujeme své hodnoty, prozrazujeme v co věříme a co je nám drahé. Proto není zpočátku jednoduché jí s někým sdílet. Když si na workshopu VIZE 2017 lidé svou vizi sestaví, navazuje krátký rituál: ve skupinkách si vzájemně své vize ukazují a prohlašují: „Moje vize je …. ….. Jsem na cestě. Prosím, přejte mi.„ Od ostatních pak dostávají požehnání. V tu chvíli vždy v místnosti panuje ohromující atmosféra. Všichni vnímají, že jsou svědky výjimečného okamžiku: lidská bytost ve své síle a zároveň zranitelnosti ukazuje skrze vizi sebe sama. Těsně po vyslovení svých přání se lidé nadechnou a zhluboka vydechnou, a na tváři se jim rozhostí úsměv a uvolnění. Je krásné moci ukázat sebe ve své pravdě.

TIP: Sdílejte svou vizi. Požádejte nejprve tři opravdu blízké osoby, aby vám naslouchaly. Později o své vizi hovořte s širším okolím – v kolektivu, v práci, se svými zákazníky, širší rodinou. Vnímejte, jak vás sdílení vize posiluje a sbližuje. Všímejte si, že vám lidé začínají sami od sebe nabízet podporu, říkat vám o možnostech, příležitostech či osobách, jež by vám mohli být na vaší cestě užiteční. Naslouchejte pozorně, která zpráa s vámi rezonuje.

 

DÍVEJTE SE NA NÍ!

 

„Čemu dáváte pozornost, to roste.“ Pravděpodobně jste to už slyšeli. Můžete si to vyzkoušet třeba s prsty na své levé ruce. Zvedněte levou ruku a podívejte se na svou dlaň a prsty. Vnímejte uvolněnost a přirozenou polohu své ruky. Nyní zaměřte na ruku a prsty veškerou svou pozornost. Desetkrát nahlas nebo v duchu zopakujte: „prodluž se! prodluž se! prodluž se! prodluž se! …“ Pak zvedněte i pravou ruku a spojte obě ruce v gesto motlitby. Vsadím se, že levá ruka je delší 🙂

Tak to funguje i s vizí. Je potřeba jí věnovat pozornost! Máte-li ji zpracovanou na papíře nebo nástěnce, dejte si jí doma či v pracovně na viditelné místo, kde jí budete mít často na očích. Ideálně tam, kde na ní uvidí i druzí, třeba návštěvy. Jim můžete ukazovat a vysvětlovat, co pro vás znamená, a praktikovat si tak její sdílení.

TIP: Čas od času změňte umístění vision-boardu nebo vize. Každé místo se časem okouká a začínáme ho brát jako samozřejmost. Je-li najednou vize na jiném – třeba i překvapivém – místě, dáte ji automaticky více pozornosti. Skvělé místo jsou třeba dveře na toaletě. Ne nadarmo jsou v restauracích na WC ty nejdražší reklamy.

P.S. Pokud nemáte levou ruku delší, zřejmě jste tomu zpočátku nevěřili a šli jste do toho se skepsí. Tak pozor, ať to tak nedopadne i s vizí!

NESTYĎTE SE ZA NÍ!

 

Možná je pro vás obtížné o své vizi mluvit a sdílet ji. Mohou k vám promlouvat různé vnitřní hlasy, jako např.: „To si nezasloužíš!“ „Budou se ti jenom smát!“ „Není to trapné/ moc esoterické / vzletné / troufalé / hloupé?“ „Co když se to nesplní? Jak budu vypadat? Co si o tom ostatní pomyslí?“ Tyto hlasy mají dobrý důvod k nám promlouvat. Chtějí nás chránit. Pravděpodobně nás někdo kdysi soudil, bylo nám říkáno, že nejsme silní, nejsme něčeho schopni nebo že si něco nezasloužíme. Z původního „vnějšího soudce“, jež byl mimo nás, v podobě rodičů, sourozenců, spolužáků, učitelů, manažerů a dalších, se stal „soudce vnitřní“. Nyní je stále s námi a snaží se nás uchránit bolesti a ostudných zážitků. Má dobrý záměr.

Vnitřní soudce má ale jedno veliké omezení. Nikdy nereaguje na přítomný okamžik a aktuální pravdu. Jeho existence vznikla v minulosti a k ní se také odkazuje. „Pozor, tehdy to bolelo, tak teď to bude také bolet!“ Vnitřní soudce vychází z předpokladu, že události dopadají stále stejně.

TIP: Máte-li obavu z toho, že reakce okolí pro vás budou nepříjemné, sdílejte svou vizi postupně s co největším počtem lidí. Ano, je potřeba odvahu! Čím silněji cítíte stud, tím vícekrát je potřeba o vizi mluvit. Je pravděpodobné, že zažijete mnoho reakcí podpůrných a posilujících, i reakce vlažné nebo negativní. Budete-li odvážně stát za svou pravdou a nenecháte-li se odradit soudy okolí, vstupujete hlouběji a hlouběji do své pravé síly. Stáváte se méně závislými na reakcích okolí a váš vnitřní soudce se oslabuje. Není totiž už tak snadné říci: „vidíš, zase to dopadlo špatně!“ Přecejen i vnitřní soudce je vaší součástí a není to žádný hlupák.

 DŮVĚŘUJTE A POMOZTE JÍ.

 

Byť tomu mnozí (zejména ti esotericky naladění) rádi věří, podle mého názoru nelítají pečení holubi přímo do úst. Je třeba jim jít alespoň naproti a pořádně otevřít pusu. Otevřít pusu symbolicky znamená otevřít se důvěře. Přijmout že má vize je pro mě reálná, že se mi může splnit, že jsem hodna všeho co si přeji. Že mé přání není nic nepřekonatelného, co je tu jen pro druhé, že se mu už nemusím bránit, že ho mohu žít každý den. Jít naproti znamená konat. Sladit své akce se svou vizí, tak aby ji podporovaly. Hledat a nalézat ty správné činnosti, jež nás přímo spojí s kvalitami, jež si přejeme zažívat. Opustit návyky, jež jdou proti nám a osvojit si nové.

To bývá v praxi to nejsložitějí. Udržet pozornost dlouhodobě u jednoho záměru je obtížné, obzvláště v dnešní době, jež na nás klade nároky z tolika stran. Už jsme si odvykli zůstat pozorností dlouho na jednom místě. Zkuste třeba 5minut meditovat a hned víte o čem mluvím.

TIP: V březnu zahajuji podpůrnou skupinu ŽIJU.2017. 9 lidí, jež se rozhodli tento rok svou vizi opravdu uskutečnit, se sejde na 9 odpoledních setkání v průběhu roku. Pomohu vám vracet se pozorností ke své vizi, sdílet ji s ostatními, vzájemně se podporovat a reálně proměnit svůj život.

 

UVOLNĚTE SE, PROSÍM.

 

Při práci s vizí je nesmírně důležité se uvolnit. Nehrotit to, netlačit na pilu. Přílišné úsilí je totiž zdrojem napětí a utrpení, neboť pak je náš život ve znamení dělání a usilování o něco, co je zatím pouze představou a není skutečné. Zaměřujeme se na budoucnost a pohlcuje nás to natolik, že nevnímáme sebe, přítomný okamžik a život, ve kterém vše existuje v neustálém pohybu, ve kterém již teď můžeme zažívat krásu a radost, i když jsme “teprve” na cestě za vizí.

 

S láskou Šárka Kmochová, leden 2017