fbpx
 

HLAS A MEDITACE: LÉČIVÁ SÍLA HLASU

DEVAKANT

HLAS A MEDITACE: LÉČIVÁ SÍLA HLASU

 

DEVAKANT

 

9.června 2018, PRAHA

england-152143_960_720(For english scroll down)

Zpívat bez zábran a z hloubi srdce, to je velká radost, je to osvobozující a léčivé.
Na tomto workshopu prozkoumáme mnoho různých způsobů, jak otevírat hlas přirozeným způsobem, bez úsilí …

Dovolíme ať z nás vyjde skutečný zvuk a současně budeme měnit a odlehčovat předsudky, která máme spojené s tím, když zpíváme sami nebo ve skupině.

Budeme také prozkoumávat mnoho různých metod meditace se zvukem … „Nada-Brahma“, posvátný zvuk, který všichni uvnitř nás máme.

Zpěvy, Overtony, dýchací techniky, hlasové cvičení z východu a západu, stejně jako zpěv Kirtan.

Toto je možnost a prostor ponořit se do tajemství svého přirozeného zvuku hlasu.

Na tomto semináři budeme používat mnoho různých technik, dech, vyplavování emocí a léčení zvukem skrze hlas a etnické nástroje, abychom otevřeli naše nitro a mohli se spojit s oním hlubokým místem ticha a klidu uvnitř. Budeme zkoumat některé techniky Osha, ale také tibetský mysticismus, toltécké praktiky a havajskou magii, abychom otevřeli svá srdce a prostřednictvím lásky se propojili s „vnějším světem“.

Devakant je umělec – hudebník, zpěvák, sochař, malíř – který svou krásnou hudbou a sametovým hlasem dokáže vytvořit prostor ticha a meditace a dotknout se tak i naší duše. Miluje především flétny nejrůznějších typů, ale i mnohé další hudební nástroje a hlubokým, sametovým hlasem zpívá písně své i tradiční – především z Japonska, Tibetu a Indie.

.

Devakant pochází ze Spojených států, procestoval celý svět, pobýval na mnoha místech a v současné době žije v Chile, koncertuje však po celém světe. Pro svou hudbu, kterou sám skládá, čerpá inspiraci z mnoha duchovních tradic a kultur (gregoriánské chorály, klasická indická hudba, zenová hudba klášterů a tibetských chrámů, šamanské tradice centrální Ameriky atd.) a tak oživuje tradiční posvátnou hudbu mnoha různých kultur na světě.

.

Devakant je umělec, který svým bytím, způsobem života i tvorbou překračuje hranice mezi formou a obsahem, mezi hmotou a duchem. Jsme nadšení, že v příštím roce opět zavítá do České republiky a že vás můžeme pozvat na chvíle silných prožitků, při kterých nás hudba přenese do různých kultur, ale především do hloubi našeho nitra.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

9.června 2018, 10:00 – 18:00, STUDIO ITAKA, PRAHA

Korunní 35,  Praha 2 – Vinohrady

www.studioitaka.cz

.

Devakant nechává splynout v jedno zvuk a ticho a tvoří tak prostor míru, harmonie a uvolnění.
Jeho hudba přímo vybízí k meditaci, léčení, relaxaci, práci s energií, ale i k čisté radosti a vděčnosti.

.

CENA A PŘIHLÁŠENÍ

Počet vstupenek je omezen!

CENA WORKSHOPU 1.750,-Kč

Registrací souhlasíte se Smluvními podmínkami.

VOICE AND MEDITATION

   HEALING OURSELVES THROUGH THE POWER OF THE VOICE

 

DEVAKANT

 

  9.6. 2018, PRAHA

To sing without restraint, from your heart, is a great joy, it is liberating and healing. In this workshop, we will explore many different techniques to open the voice in a natural way, without force…Letting the real sound come out, at the same time as we change and lighten the associations we have around singing alone or in a group. We will also explore many different methods of meditating with sound…The „Nada-Brahma“, the sacred sound, that we all have within us.    Chants, Overtones, breathing techniques, voice exercises from East and West, as well as singing Kirtan. A chance to dive into the mystery of your own natural sound.


 A workshop using techniques, through the breath, emotional release, and sound-healing through the voice and ethnic instruments to open the inner centers, enabling a contact with a deep place of silence and peace within.  We will explore some techniques of Osho, as well as Tibetan Mysticism, Toltec practices, and Hawaiian Magic to open the heart and relate to the ‚outer world‘ through a channel of love.

Devakant is a mystic musician and artist, who has explored many pathways of inner experience and sacred tradition in the world.

.

His music includes Indian Classical Music, Gregorian chant, music of Zen monasteries and Tibetan Temples and shamanic traditions of Central and South America. It is ideal for meditation, healing and energy work, relaxation as well as for the pure enjoyment of its own beauty and depth. Devakant makes meditative concerts, events, workshops and gives individual sessions around the world.

.

As an artist, he creates sculptures in marble, alabaster, clay, bronze, among others. Also, his art includes paintings in oil and acrylic on canvas and drawings in carbon on paper. The pieces invoke a deep reverence and communion with Nature, particularly an honoring to Mother Earth. Devakant makes pieces of art to temples, meditation centers and parks in various parts of the world.

.

Date and place of the event

June 9th 2018,10:00 – 18:00, STUDIO ITAKA, PRAHA

Korunní 35,  Praha 2 – Vinohrady

www.studioitaka.cz

.

Through his music and art, Devakant creates deep moments of sound and silence taking people into a world of mystery within, a place of peace, harmony and well-being.

.

Price and Registration

WORKSHOP PRICE 1.750,-Kč