fbpx
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

CHRÁNÍME JE. JSME V SOULADU S GDPR.

Na této stránce se dozvíte jaké hlavní zásady ctíme při práci s osobními údaji.

Jak vnímáme GDPR?

Šárka Nováková (Kmochová)
zakladatelka a iniciátorka

“Jako příležitost před začátkem platnosti směrnice důsledně projít naši databázi klientů a ujistit se, že informace o našich službách zasíláme jen těm, kteří o to stojí.“

 

„Jako možnost rozloučit se s těmi, pro koho informace od nás nejsou zajímavé nebo aktuální. Jako jarní úklid, po kterém se všem uleví  … a který přinese svěží vítr.“

 

„Se začátkem platnosti GDPR se těšíme na dobrý pocit z toho, že už nikdy nikoho nezaspamujeme a že nabídka a poptávka u nás budou v rovnováze.”

Kdo je to “my”?

Společnost Celebration of Life s.r.o., se sídlem Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1, IČO 03900142. Společnost je zastoupená jednatelkou Ing. Šárkou Novákovou. Provozujeme webovou stránku www.oslavazivota.cz. Všichni spolupracovníci, kteří s Vašimi osobními údaji nakládají, jsou vázáni mlčenlivostí a postupují v souladu se zákonem. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu sarka@oslavazivota.cz.

Co vám garantujeme?

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Proč vlastně máme vaše údaje?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu [jméno, e-mail, telefon] nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací k nadcházející akci, zajištění spolujízdy, apod.).

 

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při přihlášení na některou z našich akcí nebo při koupi našeho produktu. Jedná se zejména o jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu bydliště. Zpracováváme také účetní a výjimečně platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje potřebujeme, abychom vám poskytli objednané služby a vedli účetnictví dle zákona. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu deseti let.

 

Projevíte-li zájem o zasílání našich novinek, inspirací a informací o našich akcích emailem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Můžete vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, který může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu. Odhlašovací odkaz je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme zasílat informační Newslettery.

Máte to pod kontrolou!

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu sarka@oslavazivota.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Není se čeho bát.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Vaše osobní údaje ukládáme v aplikaci SmartEmailing. Zpracovatelem údajů je společnost SmartSelling a.s., která provozuje aplikaci SmartEmailing. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. SmartSelling a.s. chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Tato společnost přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

 

  • Pro zabezpečení serverů využívá víceúrovňový firewall, který umožňuje přístup pouze pro https port.
  • Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí.
  • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
  • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

 

Chráníme vaše data jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, data vždy zabezpečujeme unikátními hesly a předcházíme jejich odcizení.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce, zpřístupňujeme našim spolupracovníkům, kteří zajišťují organizaci našich akcí nebo administrativní podporu chodu společnosti Celebration of Life s.r.o.  Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než a na dané zpracování se specializují.

Využíváme SmartSelling a.s. (SmartEmailing), fakturační program Fakturoid, služby účetní společnosti Milesoft. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.