Program Letní Oslavy Života

Podrobný program ke stažení ZDE 

Vytištěný program dostanete do ruky pro příjezdu na Oslavu 🙂 

Pátek 3. 7.

 

PŘIVÍTÁNÍ

Odpoledne:

Příjezd a registrace

Večer:

Slavnostní zahájení

Sobota 4. 7.

 

JSEM, KÝM JSEM

Ráno:

Jóga (Jayananda)

Dopoledne:

Protančit se k bytí (Niraj)

Jsem, kým jsem (Lucka)

Odpoledne:

Kouzlo svobody (Maok)

Stop dance (Cinzia)

Večer:

Talent show

(vede Niraj)

Neděle 5.7. 

 

SNÍM SVÉ SNY

Ráno:

Jóga (Jayananda)

Meditace (Cinzia)

Dopoledne:

Přijmout smysly do srdce (Cinzia)

Učení o potní (hvězdné duchovní) chýši a přiblížení se ke své vizi (Stojící Medvěd) – na dopoledne plynule navazuje stavba chýše a odpolední obřad. Zájem o potní chýši je nutné nahlásit předem před festivalem. Více info o rozvrhu dne s potní chýší ZDE. 

Odpoledne:

Čas snění a vize – Cesta tance  (Guy)

Obřad potní chýše – vstoupení do vize
(Stojící Medvěd) Pokračování programu potní chýše, lze absolvovat pouze jako celek i s dopolední přípravu a je nutno se předem přihlásit. Více informací o obřadu ZDE.

Večer:

Koncert (Maok)

VELACION – OBŘAD NOČNÍHO BDĚNÍ

PONDĚLÍ 6. 7.

 

ŽIJU SVŮJ ŽIVOT

Ráno:

Jóga (Jayananda)

Meditace (Cinzia)

Dopoledne:

Kouzlo struktury (Maok)

Kreativita pro život (Guy)

Odpoledne:

Integrace pěti oblastí našeho potenciálu (Vitalita, Pocitovost, Kreativita, Sexualita, Transcendence) (Niraj)

Oslava Života v praxi – koučovací workshpo (Zdeněk)

Večer:

Párty OSLAVY ŽIVOTA

Extatický tanec (Guy)

Koncert Létající koberec

Úterý 7. 7.

 

ROZLOUČENÍ

Ráno:

Jóga (Jayananda)

Dopoledne:

Slavnostní zakončení Oslavy

Odpoledne:

Rozloučení a odjezd

Užívejte si i mimo hlavní workshopy: odpočívejte v čajovně, zacvičte si, nechte se namasírovat, nebo si dejte rande s koučem…

Podrobný program Letní Oslavy den po dni

Pátek - přivítání

od 16:00

Přivítání na Letní Oslavě Života!

Příjezd, registrace, ubytování, stavění stanů, seznamování s Kubasovou chalupou…

18:00 – 20:00

První skvělá večeře

Vegetariánské speciality od Daniely na uvítanou

20:00 – 23:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAVY ŽIVOTA 

Živá hudba, otevřená náruč hostitelů. rituální přivítání a seznámení účastníků i průvodců

Sobota - Jsem, kým jsem

7:30 – 8:30

Probuď své tělo  Ranní jóga s Jayanandou

8:00 – 9:30

Snídaně – zdravý start do nového dne

9:30 – 10:30

Dobré ráno – společné zahájení dne, podrobné informace o programu, vzájemné sdílení

11:00 – 13:00

Workshopy na téma být sám sebou

 1. Niraj: Protančit se k bytí
  Je smutné, že mnoho lidí se nedokáže na tanečním parketu (nebo v životě!) svobodně projevit. V Biodanze používáme tanec jako metaforu života. Život je tanec, a nalezení svobody pohybu a vyjádření v tanci vede k nalezení téhož i v životě. Provedu vás řadou tanečních cvičení k uvolnění omezujících vzorců, strachů a uzavřenosti, pod kterými můžete nalézt tu jedinečnou zářící bytost, jíž každý z vás je.
 2. Lucka Kolaříková: Jsem, kým jsem
  Prosté bytí v klidu a míru tím, kým jsem, je jako nalezení bezpečného domova. Je to vnitřní rozpoložení, které umožňuje plný odpočinek i plnou realizaci sebe sama. Díky němu na chvíli přestáváme být dramatickými umělci a stáváme se jednoduše sebou. Aspoň na chvíli… Být tím, kým jsem (v základu své osobnosti po celý život a také pouze v dané části života) je snad nejtěžší část života ve vlastní kůži. Naše mysl nás stále svádí k hraní a snahám být jiní, než opravdu jsme.Obsah workshopu:1) Reflexe vlastního dramatického umění a hereckých etud.2) Pohled do zrcadel při setkání s druhými a uvědomění svých skutečných odstínů světla a temnoty.3) Prožití pocitů, které vyvstanou, když pravdivé světlo i temnotu ponecháme v prostoru.4) Cesta do stavu přijetí všeho, kým právě jsem.5) Pobývání v “jsem, kým jsem” (vytváření/podpora emočního otisku klidu, míru a bezpečí).

13:00 – 14:30

Oběd – vegetariánské speciality od Daniely

14:30 – 16:00

Siesta – odpočinek, čajovna, tvoření, acrojóga, individuální koučik, kafíčko, rozjímání, přátelský pokec, procházka do přírody… po čem bude vaše tělo a srdce toužit …

16:00 – 18:00

Svoboda být sám sebou

 1. Maok: Kouzlo svobody
  – uvolnění, spontánní sebeprojevení, improvizace bez hranic, podřízení se proudu
  – překračování vlastních hranic v projevu
  – prožívání svého vnitnřího příběhu, obrazy
  – extáze, svoboda, vesmír, rozplynutí, chaos
 2. Cinzia Donolli: Stop dance
  Budeme tančit na série hudby, které se od sebe velmi liší, abychom vyjádřili různé části sebe samých a sloučili je do proudu spontánního pohybu … mezi jednotlivými sériemi budou okamžiky takzvané “stop”, kdy zůstaneme naprosto nehybní v pozicích, ve kterých se v okamžiku stop nacházíme. Stop nám dovolí stát se svědky sebe samých, abychom si zakusili přítomnost, tady a teď, pozorujíc sami sebe pokaždé do větší hloubky. Objevíme, jak se po každém stop změní i pohyb a dá tak příležitost tělu, aby prozkoumávalo nové pohyby ve stále větším propojení s naším přirozeným plynutím a tanec se stane meditací.

18:00 – 20:00

Večeře – zdravé potěšení těla i ducha

20:00

TALENT SHOW 

Ukažte, co ve vás je. Dejte ostatním zahlédnout své jedinečné talenty, co proudí z vašeho srdce i duše. Můžete hrát na hudební nástroj, tančit, recitovat, zpívat, kreslit….. jednoduše vyjádřit se pro sebe i ostatní.

Neděle - Sním své sny

7:30 – 8:30

Probuď své tělo  Ranní jóga s Jayanandou

8:00 – 8:30

Zlatý květ  Osho meditace pod vedením Cinzie

Tato technika se provádí ráno po probuzení, abychom měli možnost vstřebat energii úsvitu, kdy nás revitalizují záporně nabité ionty, a těsně před spaním a během noci, kdy se můžeme naplňovat klidem a uvolněním.

Když praktikujete ZLATÝ KVĚT pravidelně po nějako dobu, vaše energie jinu a jangu budou v rovnováze, stejně jako mužská a ženská energie, vitalita a přijímání. ZLATÝ KVĚT napomáhá toku energie, když energie nahromaděná ve spodních čakrách vytváří napětí, napomáhá této energii stoupat výš a rozšířit se do celého těla, a přináší s sebou pocit harmonie.

8:00 – 9:30

Snídaně – zdravý start do nového dne

9:30 – 10:30

Dobré ráno – zahájení dne, informace o programu, sdílení

11:00 – 13:00

Napojení na vaše sny

 1. Stojící Medvěd: Učení o potní (hvězdné duchovní) chýši a přiblížení se ke své vizi
  Příprava na odpoledne v potní chýši, bez které se nelze samotného obřadu zúčastnit. Pro účast na tomto bodu programu je třeba je přihlásit předem! Více informací o potní chýši a registraci najdete zde. 
 2. Cinzia Donolli:  Přijmout smysly do srdce
  Srdce je zdrojem intuice, o jeho moudrosti mluví všichni mistři po celém světě a povzbuzují nás, abychom následovali jeho cestu. Ale jak to udělat, abychom se propojili s tímto tak mocným nástrojem?Především je třeba vypnout hlavu! Půjdeme poslouchat do hloubky své tělo, uvolníme se v jeho pocitech, budeme moci experimentovat procítění, dotýkání se, vidění, poslouchání srdce a zkusíme mluvit srdcem. Vytvořením přímé komunikace s tímto vnitřním mistrem získáme vědomí o jeho jemných a mocných schopnostech tím, že budeme podporovat důvěru v naši intuici.

13:00 – 14:30

Oběd – vegetariánské speciality od Daniely

14:30 – 16:00

Siesta – odpočinek, čajovna, tvoření, acrojóga, individuální koučik, kafíčko, rozjímání, přátelský pokec, procházka do přírody… po čem bude vaše tělo a srdce toužit …

16:00 – 18:00

Snění beze spánku

 1. Stojící Medvěd: Obřad potní chýše – vstoupení do vize

  Obřad potní chýše je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů indiánů severní Ameriky – dost možná nejen jich, ale i všech původních kmenů a národů obývajících tuto planetu, kteří měli Moudrost a Informace, jež se postupem času pozvolna začaly vytrácet, dokud (až na výjimky) nevymizely z povrchu zemského (etnologové by mohli vyprávět).Indiánský výraz „inipi“ (obřad potní chýše) znamená „znovu se narodit“. Inipi je zpěvem matky Země, který nás očišťuje a léčí na všech úrovních.
  Na celé přípravě chýše se pod vedením medicinmana podílí všichni účastníci. Obřadu se lez účastnit jen po přihlášení předem – před festivalem! Více informací o potní chýši a registraci najdete zde. 
 2. Guy Barrington: Čas vize a snění – Cesta tance 

18:00 – 20:00

Večeře – potěšení chuťových pohárků 

20:00 – 22:00

Koncert živé hudby – hraje Maok 

22:00

VELACION – OBŘAD NOČNÍHO BDĚNÍ 

Tradiční obřad známý od jihoamerických indiánů i jiných domorodců. Společně rituálně zapálíme oheň, budeme sdílet své příběhy, bubnovat a hrát a postupně vstupovat do kontaktu sami se sebou i elementem ohně…

Pondělí - Žiju svůj život

7:30 – 8:30

Probuď své tělo – Ranní jóga s Jayanandou

7:30 – 8:30

Osho dynamická meditace –  Vede Cinzia

Technika dynamické meditace je v reagování na všech úrovních všech základních esencí našeho těla: fyzické, energetické a emocionální. Cílem dynamické meditace je detoxikace na všech výše zmíněných úrovních. Pokud už tuto techniku praktikujete, jistě můžete potvrdit hluboký detoxikační efekt, a při každém dalším cvičení jde více do hloubky a výrazně prohlubuje tvůj život. Dynamická meditace pomáhá rozbít staré návyky a vzorce chování a dovoluje nám prozkoumávat naši skutečnou podstatu.

Tato technika nás také vede k tomu, naučit se meditovat v přítomnosti a žít to, kdo jsi, v realitě a s plným využitím svého potenciálu tím, že se osvobodíš z klece své osobnosti.

8:00 – 9:30

Snídaně – hurá do nového dne

9:30 – 10:30

Dobrý den – společné zahájení dne, podrobné informace o workshopech, sdílení

11:00 – 13:00

Žiju své sny 

 1. Guy Barrington: Kreativita pro život

  V tomto Rituálním tanci se posuneme v našem pátrání po smyslu a účelu k hledání vize života a k projevení svých snů. S podporou a posilou našeho kmene ukážeme v tanci své sny světu a tím dáme sílu jejich vyjádření. V tomto rituálu se do hloubky propojíme s tím, co se v nás pohybuje, a necháme tanec jako pramen vytrysknout ze srdce. Zaposloucháme a procítíme se dovnitř, abychom znovuobjevili sílu protančit se ven. Tento tanec bude o autenticitě, přirozenosti a odhalení, dovolí nám být tím, kým jsme, dovolí nám nechat se být viděni, sdíleni a oslavováni …

 2. Maok: Kouzlo struktury
  – záměr a jeho zhmotňování
  – struktura, kostra, rutina, paměť, disciplína jako stavební buňky vnitřního prostoru, který nám umožňuje hlouběji se uvolnit do tvořivého procesu svobodného žití
  – forma a sdílení svého vnitřního příběhu s okolím, srozumitelnost
  – paradox jako základní životní princip
  – propojení obsahu a formy, rovnováha

13:00 – 14:30

Oběd- dobrůtky z Danielina kouzelného hrnce

14:30 – 16:00

Siesta – odpočinek, čajovna, tvoření, acrojóga, individuální koučink, kafíčko, rozjímání, přátelský pokec, procházka do přírody… po čem bude vaše tělo a srdce toužit …

16:00 – 18:00

Jak převést své sny do praktického života 

 1. Niraj:  Integrace pěti oblastí našeho potenciálu (Vitalita, Pocitovost, Kreativita, Sexualita, Transcendence)
  V Biodanze říkáme, že veškeré lidské vyjadřování spadá do jedné z pěti kategorií, kterými jsou vitalita, kreativita, sexualita, soucit nebo transcendence – spojení se vším, co je. Naším záměrem je podpořit nevyjádřený potenciál, který v nás dříme, skrze tanec, hudbu a poezii lidského setkávání. Po několika intenzivních dnech osobního objevování, růstu a rozvoje, který Vás na Letní oslavě života určitě nemine, je důležité poskládat ty střípky nových zkušeností dohromady a zakomponovat je do svého života. Biodanza má harmonický proces integrace ve svém jádru, a tohle setkání pohladí, potěší a vyladí tvé tělo a smysly. Využijeme té ohromné síly doteku, vtiskneme do našeho systému radost, pohodu, léčení a potěšení, a vneseme do svých životů čerstvý vítr, abychom se navrátili do světa tam venku jiní, silnější a víc živí
 2. Zdeněk Štěpánek – Oslava života v praxi – koučovací workshop

18:00 – 20:00

Večeře- gurmánský zážitek z Danieliny kuchyně 

20:00 – 03:00

PÁRTY OSLAVA ŽIVOTA

Tento večírek je pozvánkou uvolnit se do divokosti a užít si sám sebe tak, jako ještě nikdy! Tanec Vám bude pozvánkou všechno v sobě rozhýbat, uvolnit, otevřít, propojit se s druhými a pořádně oslavit život! V radosti, lásce a milování cítíme blaženost, živost, omládnutí, procitnutí života, který je všude kolem nás, a vděčnost za tento dar, kterým pro nás tanec je.

 • Taneční party – DJ’s Šárka Kmochová, Niraj a další…
 • Extatický tanec vedený Guyem
 • Koncert Létajícího koberce
 • Společná oslava žití našich snů

Úterý - Rozloučení

7:30 – 8:30

Probuď své tělo  Ranní jóga s Jayanandou

8:00 – 9:30

Snídaně – nové ráno, nové dobroty 

10:00 – 13:00

ZÁVĚREČNÁ CEREMONIE

Slavnostní ukončení festivalu, poděkování ..

13:00 – 14:30

Oběd, rozloučení a odjezd .. 

 

Získejte zdarma webinář Oslavy Života

Jak zvládnout loučení, prohry a konce

 

 

* Email:
 Jméno:
Vaše data jsou v bezpečí – SmartEmailing.cz

Stažením webináře se zařazujete do databáze společnosti Oslava Života s.r.o. Kdykoli se můžete ohlásit – také nemáme rádi spam!