fbpx
 

EXPERIMENTÁLNÍ CESTA ZA VIZÍ 2021

EXPERIMENTÁLNÍ CESTA ZA VIZÍ
29. 12. 2020 – 2. 1. 2021

čekáme na nový termín

Obejdeme se bez učitele? 

Co se stane, když si dáme prostor tvořit program sami? 

Kolik moudrosti nese skupina lidí se stejným záměrem?

Co když budu mít volbu kolik, komu a zda vůbec zaplatím?

Vydám peníze nebo získám? Daruji nebo budu obdarován?

Jakou kvalitu přinesou děti? Dokážeme je integrovat?

Uzavřít jeden rok a tvořit vizi pro rok další je téma setkání. Předem není jasné, jak se to stane – program předem není dán a není ani žádný lektor, který by nás vedl. Program budeme všichni spolutvořit až na místě. A každý budeme mít volbu kolik a komu chceme zaplatit. Jediné co bude připraveno je proces, jakým program bude každý den vznikat.

VIZE

 

Víte, jaká sudička stála u vaší kolébky? Ať tam tehdy stála jakákoli nebo žádná, teď svoji sudičkou můžeme být my sami. Nejsme nepopsaný list papíru jako čerstvě narozená miminka, už máme leccos za sebou – a z toho všeho vyrůstá obraz o tom, kým chceme být, naše vize. Zajímá nás, co tento rok přinesl, kým jsme, čím a jak jsme prošli. A že tedy tento rok přinesl velká překvapení, nečekané události a zvraty! Z letošních zkušeností se můžeme učit, obohatit a odrazit k tomu, co dál. Ptát se: Co chci dále rozvíjet? Jakou kvalitu mohu žít v dalším roce? Jaká je moje VIZE?

EXPERIMENT

 

Program bude vznikat na místě. Zajímá nás, co se stane, když se sejde skupina lidí, která nebude mít předem připravený program, a kterou nepovede jeden učitel. Když se otevřeme možnosti, že jako skupina neseme veškeré zdroje v sobě, a můžeme je navzájem sdílet.

Co bude připravené, je facilitované společné tvoření  programu na daný den a pravidelný čas na sdílení.

A komu zaplatíme za program, když ho předem nikdo nechystá?

Na začátku každý proměníme “děkovné” ve výši 2000 Kč  za silvestrovské peníze, takzvané Silvestráky. Těmi budeme vyjadřovat ocenění a poděkování těm z nás, kteří na místě do společného tvoření něco nabídnou. Co s námi dělá představa, že při 30 lidech bude mezi námi v oběhu 60.000 Kč? Odměněni mohou být všichni, kteří jakýmkoli způsobem přispějí.

Na konci pak každému Silvestráky zpět proměníme za klasické peníze. Někdo si možná odnese více, než původně zaplatil, někdo naopak celé 2.000Kč použije jako poděkování za nabízený program. Máte i možnost nikomu nic nezaplatit, a celou původní částku si nechat vrátit. Vše je možné a vše je na každém z nás. Jsme opravdu hodně zvědavé, jak to dopadne.

A tak tě zveme ke spoluúčasti na tomto experimentu, tebe jakožto jedinečnou bytost, která má co nabídnout: ať už je to úsměv či vřelé objetí, talent pro vedení skupin či rituálů, hra na buben, cit pro výzdobu a dekorace, techniky smyslné masáže, umění být s dětmi … či cokoli jiného, co tě baví a zajímá.

Pokud tě tato cesta volá, vybízíme tě k důvěře, že máš co sdílet. Každý, kdo se stane součástí skupiny, v ní má své místo, a může být plně sám sebou. A vše dohromady vyústí v něco jedinečného. A nikdo nevíme předem, co to bude. 

Zveme i tebe, pokud se chceš jednoduše uvolnit do toho, že pro tebe skupina program společně připraví. Možná chceš hlavně relaxovat, užít si čas s přáteli, reflektovat uplynulý rok a zasít semínko nové vize. Přijeď a uvidíš, co se z toho vyvrbí. Všichni se toho o sobě můžeme hodně dozvědět.


Nebo taky ne. Kdo ví? Je to prostě experiment 🙂

PRO KOHO TO JE?

 

Pro ty, které baví se rozvíjet a chtějí Silvestra strávit s podobně naladěnými.

 

Pro ty, kdo mají chuť tvořit a spolutvořit.

 

Pro ty, kdo chtějí uzavřít svůj rok a zajímá je práce s vizí.

 

Pro ty, kdo rádi experimentují a těší je zkoušet něco nového.

 

Pro ty, kdo mají rádi svobodu, a jsou ochotni nést zodpovědnost za svou volbu.

 

Pro ty, kdo si chtějí odpočinout v aktivním přijímání toho, co se nabízí.

 

Pro ty, kdo mají děti, a chtějí i s nimi být součástí komunitního prostoru.

 

Pro ty, kdo děti nemají a chtějí být součástí prostoru, kde se děti berou jako rovnocenná součást.

 

Také pro ty, kteří v posledních a prvních dnech roku nepotřebují alkohol a maso.

PRINCIPY

Tento Silvestr je postaven na několika principech. Budou nám takovou směrovkou na cestě.

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST

Jsem svobodná bytost. Volím podle sebe kde chci být a s kým, čeho se zúčastnit chci a čeho nechci. Každá volba vycházející z mé svobody je správná a mohu si ji dovolit. Vím, že v každé situaci mám volbu, i když ji třeba zrovna nevidím.

Za svá rozhodnutí a pocity s nimi související nesu plnou zodpovědnost: jak za pocity příjemné, tak za pocity frustrace a rozladění. Jsem tvůrce svého prožitku. Za to, kde se nacházím, neviním druhé. Po celou dobu jsem součástí a žádná volba mě nevyděluje, nesu spoluzodpovědnost za celek. 

 

Prakticky: Mohu aktivně nabízet program a vést skupinu, mohu se účastnit nabízeného programu, mohu jít na procházku do lesa, ležet na pokoji a koukat se na filmy, povídat si s lidmi v kavárně, mohu nabízet program pro děti, jak se mi chce. Když mi aktuální program nevyhovuje, vytvořím si vlastní. Nekritizuji druhé za to, co dělají oni. Mám právo sdílet své pocity s ostatními, ať už jsou radostné, nebo třeba smutné.

SPOLU-ÚČAST

Výsledná cesta bude společným dílem. Přijíždím s ochotou se podílet a spolu s celou skupinou přispět k vytvoření celku. Vím, že na každém záleží, že moje místo má svou váhu. Do spolutvoření vnáším svou jedinečnost a pravdivost,  ať chci v danou chvíli spíše dávat či přijímat.  Přijíždím s důvěrou, že každý člen skupiny nese dary pro ostatní, včetně mě.

 

Prakticky: Nejsou předem dány žádné role, kromě rolí iniciátorů (viz níže). My tedy nevíme,  kdo vyzdobí sál, kdo povede program, co se bude dít o Silvestrovské noci, ani co budou dělat naše děti. Spoléháme na to, že v daný okamžik bude někdo z nás mít chuť nabízet aktivity či program, který osloví skupinu jako celek. A pokud ne, tak si všichni “dáme dvacet”. Základem pro to, aby to fungovalo, je naše ochota účastnit se, a také náš záměr pustit očekávání od toho, co by pro nás druzí “měli” dělat. Každý všechno může a nikdo nic nemusí. 

LEHKOST

Vše je jen experiment, berme to s humorem! Ať už se stane cokoli, rok se překulí do nového, a svět se bude točit dál … 

Brát to s lehkostí znamená neulpívat na detailech, nebrat situaci a sebe v ní příliš vážně. Mávnout rukou nad tím, co se nepovedlo, rozloučit se se svým nenaplněným očekáváním, zasmát se sama sobě a šarádám, které jsme schopni odehrávat jako nejlepší herci. I osobní rozvoj má své limity, za kterými je to těžké, zdlouhavé a náročné, a kde už si to nikdo neužívá. Nezapomeňme, že můžeme prostě být, Oslavovat Život, na Silvestra a spolu!

SDÍLENÍ

Přijíždím s ochotou sdílet, otevřít se a podělit se o to, co se odehrává uvnitř. Sdílím svobodně a do té míry, do které je to příjemné a přínosné. Vím, že vše zde má prostor – jak vše radostné, tak i to nepříjemné, matoucí.

 

Když budeme vnímat obsah programu jako cihly, ze kterých se staví dům, tak SDÍLENÍ je maltou, která je spojí tak, že můžeme položit další vrstvu a stavět dál. Každý den proto vytvoříme společný čas pro sdílení, díky kterému budujeme důvěru a hloubku prožitku celé skupiny. 

Principy SVOBODA & ZODPOVĚDNOST na straně jedné a SPOLU-ÚČAST na straně druhé jsou alfou & omegou pro tento experiment.

NÁŠ TÝM

 

Jana Uhliarová, Markéta Rea Krausová, Šárka Nováková

 

Jsme úplně jiné, ale něco nás spojuje:  Na konci roku si každá z nás najde čas a prostor a udělá si jeho poctivou rekapitulaci. I když to děláme každá po svém, děláme to rok za rokem už řádku let a shodujeme se, že být sama sobě “sudičkou” a pojmenovat svoji vizi, je pro nás zásadní a funkční – život nás baví a dáváme mu směr.

CO DO TOHO VNESEME MY?

Každý den bude mít své téma v souladu se záměrem: uzavřít tento rok, vědomě přejít do roku 2021, a zasít semínko naší osobní vize. Téma pro každý den budeme na místě jasně komunikovat. A je na celé skupině, jaké inspirace přijdou, a jakým způsobem ten záměr společně naplníme.

Každý den budeme facilitovat kruh, na kterém můžeme všichni předkládat návrhy na společný i individuální program. Uděláme to nejlepší pro to, aby byl názor všech vyslyšen, abyste měli prostor vyjádřit, co se vám chce a nechce, nabízet své návrhy dle momentální inspirace. Každý den bude možnost ocenit skrze Silvestráky ty, kteří ten den vytvoří.

Nyní hledáme způsob, jak rychle a dobře zjistit, co se má ten den dít, jak dát každému možnost volby, jak umožnit velkou míru spolutvoření, lehkosti a svobody zároveň, jak umožnit tok díků a Silvestráků.

Každý den nabídneme možnost posdílet, jak se cítíme, a jak se nám daří. Jak se naplňuje náš záměr? Daří se nám uzavírat rok? A co naše vize? Jak nám vyhovuje prostor bez vedení? Dovolujeme si nabídnout to, na co máme chuť? Dovolujeme si nic nenabízet, když se nám nechce? Potřebujeme podporu? A jakou? A jak se nám daří to celé to brát s lehkostí?

Sdílení nám pomáhá orientovat se v prostoru, kde je mnoho nového, ukotvit si svou zkušenost. Díky němu blíže poznáme druhé lidi, obohatíme se vzájemně na hlubší, vědomé úrovni.

IMG_2233

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ 

MARKÉTA REA KRAUSOVÁ

 

Nikdy mě netáhly bujaré oslavy Silvestra, za to mě vždy bavilo pozorovat a vnímat ten čas přerodu, kdy něco končí a něco začíná….a první den v roce jsem ráda ráno už venku v přírodě – obvykle je slunečno, všude ticho, nikde nikdo a ve vzduchu to jiskří něčím novým a posvátným, vždy mi to přijde jako malé nově narozené miminko. 

Poslední roky hodně pracuji ve vlastním životě a i s druhými s vizemi. A všimla jsem si, že opravdu platí: Tam kde není vize, tam je krize. A tak poslední dny roku vždy věnuji rekapitulaci, dokončení a vnitřnímu úklidu, tak aby byl prostor pro další a pro nové. Věnuji čas vytvoření vize pro následující rok. Vize mi slouží jako směrovka, kam s pozorností, kde to ve svém životě chci zalévat, aby to rostlo. 

A proč jsem hned kývla na vytváření takového experimentu? Už jako dítě jsem chtěla mít laboratoř a zkoumat neprobádané! Vzrušuje mě to a jsem ohromně zvědavá, co na této cestě zažijeme, jak se to bude vyvíjet, jak se budeme cítit, co se o sobě dozvíme… A už příprava mě moc baví! 

JANA UHLIAROVÁ

 

Několik posledních let se ráda na přelomu roku zastavím a ohlédnu za vším, co jsem prožila v těch posledních 12 měsících. Na vše co se povedlo i na to, co nebylo podle mých představ nebo vůbec nedopadlo. Obvykle jsem překvapena jak nabitý ten rok byl a můžu se rozhodnout co už do toho nového nepatří a čemu nastal čas říct děkuji, ale už NE.

Pak nastává ta více vzrušující část cesty za vizí pro nový rok. Pokud se vědomě podívám na to, co vlastně chci v novém roce rozvíjet, čemu dát energii a co opečovat, obvykle přesně to začne krásně plynout.

Podle Human Designu jsem projektor a měla bych čekat na pozvání do projektů a pozvánky od Šárky jsou vždycky super. Spolupráce nám většinou krásně plyne, takže ani nebylo nad čím moc přemýšlet a řekla jsem této cestě ANO. … A tak jsme vykročily a je to dobrodružství…

FAQ

Kdo seminář povede?

Ty i já, my. My všichni kdo přijedeme se budeme podílet na tvorbě programu a vedení jednotlivých jeho částí. No, není to vzrušující?!  V sekci CO DO TOHO VNESEME MY si přečti jaká je struktura, ve které to bude vznikat.

Mohu přijet i když nevím, co bych mohl/a nabídnout do programu?

Ano, rozhodně!  Není povinnost něco nabídnout. Spíš je důležité zůstat otevřený aktuální inspiraci a odvaze ji následovat. Je to experiment postavený na síle komunity a důležitosti každého člena. Láká tě to zažít? Zažít to, že to co máš přinést ucítíš až na místě  a prostě to uděláš? Tak jsi ten správný člověk pro tuto experimentální cestu!

Kdo všechno může nabídnout spolutvoření programu?

Každý kdo tam bude, i ty! A to bez ohledu na to, zda jsi už někdy vedl/a skupinu,  seminář nebo ne, bez ohledu na tvoji profesi a zkušenosti. Důležitá bude chuť, kterou budeš cítit na místě. Možná se tam potkáš s někým a kdo tě inspiruje a vymyslíte něco přímo tam a společně… Kdo ví?

Jak se bude program tvořit?

Ještě přesně nevíme, teď na tom pracujeme, hledáme proces, který by  byl co nejefektivnějsí, kde každý má prostor, hlas každého je slyšet a zároveň se děl v lehkosti a opravdu spolu. Víme, že nás povede záměr “uzavřít tento rok a zasít semínko vize pro 2021” a  každý den bude prostor, kde společně stvoříme program na ten den. A další den zase.  Neznámé a vzrušující, že?

Mohu přijet později/ odjet dříve?

Tato experimentální cesta dává smysl jako celek. Není proto vhodné přijet později, ani odjet dříve.

Je to akce hlavně pro rodiny s dětmi?

Není. Není to primárně rodinný Silvestr, primární záměrem akce je Experimentální cesta za vizí.  Chceme ale umožnit omezenému množství rodin, aby přijeli i s dětmi. Počet dětí odhadujeme na cca 10, možná méně. Je pro nás důležité, aby v prostoru nebylo více dospělých ani dětí, než je příjemné a únosné.  Děti vítáme jako přirozenou součást života, celý experiment ale není na ně primárně zaměřen. Záměrem je spíše zkoumat, jak se nám jako komunitě podaří děti integrovat, a sledovat, jaké dary děti přinesou. A také nalézat způsoby, jak tvořit a spolutvořit i s dětmi, spíše než je separovat do oddělených skupin. 

Bude tam program pro děti?

Nevíme. Program se bude tvořit až na místě, včetně toho dětského. Bude-li mít někdo chuť nabídnout dětský program, může to udělat. A nemusí. Každopádně bude neustále k dispozici malý sál, kde mohou děti být, ať už v nějakém programu, nebo “jen tak”.. 

Negarantujeme tedy “hlídání” pro děti. Naším záměrem je integrovat děti do spolutvoření, a zda se tento záměr naplní, a jak, je součástí experimentu. Možná si vaše děti sami vytvoří zábavu, možná  budou neustále zvány dospělými k zajímavému programu,  a možná taky ne. Zvažte tedy své kapacity a nespoléhejte, že o ně bude postaráno. A tvořte s námi a s nimi, a uvidíme!

Postará se někdo o moje dítě? Mohu vzít chůvu?

Zodpovědnost za vaše děti je na vás. Nic není garantováno, pro děti poskytneme prostor v malém sále, a uvidíme, jak se nám podaří ho vyplnit. Zvažujete-li vzít si s sebou chůvu, počítejte s tím, že i ona se stává součástí komunity, a platí pro ni všechny možnosti a výzvy ke spolutvoření, sdílení a účasti. Platí tedy také stejně jako ostatní.  Přejeme si, aby každý byl integrován, a samozřejmě respektujeme vaše individuální dohody mezi sebou. Jen nechceme, aby byl někdo celou dobu někde stranou, tak trochu “mimo” komunitu. Chceme dát každému možnost se nějak zapojit, a tak jako například střídají rodiče v účasti na programu, který je jen pro dospělé, je fajn se prostřídat i s chůvou, aby mohla být integrována. I ona se samozřejmě stává součástí finančního experimentu, může oceňovat ostatní i být oceněna.

Mohou děti na program ve velkém sále?

Nevíme. Záleží na tom, jaký program skupina vytvoří, a zda bude vhodný pro děti, nebo ne. Každopádně každý, kdo program nabídne, bude  specifikovat, zda a jak je možné do programu integrovat děti.

KOLIK TO STOJÍ?

Cena za experiment bude od 2.000 Kč do 4.000 Kč, podle vaší vlastní volby. Proč?
Mrkněte níže.

“Porodné”   2.000 Kč/dospělá osoba

děti do 15 let neplatí

 

Porodné je částka, která zahrnuje vše potřebné, aby se Silvestr zrodil. Je to “početí” – vytvoření a sepsání vize, příprava celého projektu, pronájem sálu, doprava, strava a ubytování organizačního týmu, tvorba webu, nákup pomůcek, podnikatelské náklady – účetnictví, cena používaných aplikací atd., registrace a vyúčtování, odměna tříčlenného týmu za organizaci ve výši 5.000,-Kč/osoba. Případná částka vybraná navíc půjde do rozpočtu Oslavy Života.

“Děkovné”   2.000 Kč/ dospělá osoba

za děti dobrovolná částka – zda platí a případně kolik, rozhodují rodiče

 

Děkovné je část ceny, která zohledňuje tvořivý přínos všech lidí v průběhu Silvestra. Přivezte si 2.000Kč v hotovosti. Na začátku vám je proměníme za silvestrovské peníze, takzvané Silvestráky. Pokud nás bude například 30, bude takto v oběhu 60.000Kč. Každý den budete mít možnost ocenit ty, kteří do programu přinesli něco, co vám připadalo hodnotné. Zda někoho budete chtít ocenit, a jak, je zcela na vás. Poslední den pak každý přinese své Silvestráky zpět ke kase, a dostane za ně zpět peníze. Pokud tedy budete například chodit na program a sami nic nenabídnete, můžete všechny Silvestráky darovat ostatním jako poděkování, a celkem vás to bude stát 2.000Kč. Možná že zároveň něco nabídnete, a ostatní vás obdarují, a nakonec dostanete své 2.000Kč zpět, nebo i více. A můžete se také rozhodnout, že nechcete nikoho obdarovat, a své 2.000Kč si pak odvezete zase zpět. Zajímavé, že? Jak to asi dopadne?

Hotelné” 760 Kč/ osoba/ den s plnou penzí

děti platí snížené ceny, viz níže

 

Dospělý: 410,- Kč za ubytování/noc a 350,- Kč za plnou penzi/den
Jednorázově 50,- Kč za povlečení a 100,- Kč za Silvestrovské občerstvení

Dítě mladší 3 let – ubytování zdarma, strava dle dohody s kuchařem 

Dítě 3 – 12 let – ubytování 290,-/dítě/noc, strava 200Kč/den

Dítě od 12 let – platí stejné ceny jako dospělí

JAK SE PŘIHLÁSIT

KAPACITA EXPERIMENTU JE DÁNA POČTEM POSTELÍ NA ŽIVÉ VODĚ. CELKOVĚ NÁS BUDE KOLEM 30 – 35 DOSPĚLÝCH A ASI 10 DĚTÍ.

PŘIHLAŠTE SE JIŽ DNES, VOLNÝCH MÍST KVAPEM UBÝVÁ!

Přihlášením souhlasíte se Smluvními podmínkami.

KDE TO BUDE?

S velkou radostí Vám oznamujeme, že nás tentokrát bude hostit:

Centrum Živá Voda 

Jedná se o krásné centrum uprostřed tiché přírody, s dvěma sály. Velký sál se pyšní francouzkými okny přímo do zahrady.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a majitelé Evča s Milošem jsou jednoduše báječní lidé.

Prostor s sebou přináší tiché noci uprostřed nádherné klidné přírody, zurčící potok, protékající náhonem bývalého mlýna přímo okolo centra, tekoucí Živou vodu po soše nádherné ženy uprostřed krásné jídelny, pramenící na stráni vedle centra.

Jak vypadají pokoje?

Jedná se o nové, čisté, vícelůžkové pokoje přímo v centru Živá voda. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. V pokojích je 2 až 6 lůžek, místa přidělujeme na vaši žádost dle data přihlášení. Ve vícelůžkových pokojích ubytováváme obvykle ženy společně a muže společně. V případě účasti více párů, které musí být ubytovány na vícelůžkových pokojích, může být pokoj smíšený. 

Dvoulůžkových pokojů je minimální množství a obvykle jsou ihned obsazeny. Při registraci můžete svou preferenci napsat do pole Poznámky. Rádi přihlédneme při rozhodování o ubytování k vašim preferencím. Prosíme zároveň o pochopení, že obvykle nelze vyhovět všem žádostem, protože jsme omezeni kapacitou centra. 

Jak vypadají rodinné pokoje?

Pro rodiče s dětmi máme vyhrazené 3- a 4-lůžkové pokoje v jednom křídle budovy. Děti mladší 3 let ubytováváme zdarma, a je na rodičích, zda budou děti spát na posteli, nebo si přivezou vlastní postýlku. Děti od 3 do 12 let platí sníženou cenu 290 Kč/noc. Děti od 12 let výše platí stejnou cenu jako dospělí.